Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Liberec | Krajské pracoviště Liberec

Aktuality z krajského pracoviště

ODBORNÝ PORADCE/ODBORNÁ PORADKYNĚ CENTRA PODPORY - Liberec, Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), úvazek 1,0 / 07. 02. 2018 /

 

Požadujeme:  

·         VŠ vzdělání – magisterský studijní program

·         znalost školského prostředí, školské legislativy a strategických dokumentů,

·         znalost tvorby místních akčních plánů,

·         znalost problematiky čerpání prostředků z OP VVV (především IPo MAP),

·         znalost oblasti strategického řízení a plánování s akcentem na pedagogické vedení škol,

·         počítačová způsobilost na běžné úrovni,

·         prezentační dovednosti.

·         měkké kompetence: samostatnost při zpracování úkolů, analytické myšlení, schopnost formulovat a prezentovat závěr k posuzované problematice, schopnost identifikace a kvalitní řešení problémů, efektivní komunikace (formulování myšlenek v písemné i ústní podobě na výborné úrovni),

·         trestní bezúhonnost

·         flexibilita

Výhodou:

·         předchozí zkušenosti se zapojením do ESF projektů.

Hlavní náplň činnosti:

Poskytuje poradenství v oblastech strategického řízení a plánování ve školách, pro oblast dotací a pedagogického vedení ve školách. Náplň práce:

·         poskytování konzultací a poradenství zájemcům o odbornou podporu z řad vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování, pedagogického vedení, řízení změny a budovaní kultury školy,

·         poskytování konzultací a poradenství zájemcům z řad vedení škol v oblasti výzev OP VVV a o možnostech zapojení škol do projektů OP VVV,

·         spolupráce s Konzultanty MAP v rámci Centra podpory,

·         zpracovávání záznamů o jednáních a kontaktech, pravidelné reportování vedoucímu centra podpory, spravování složky s dokumentací v elektronické podobě

·         aktivní oslovování cílové skupiny, informování o projektu SRP a službách Centra podpory, OP VVV, akci KLIMA, prioritách MŠMT v oblasti rozvoje vzdělávání,

·         zodpovědnost za organizaci a realizaci vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu, aktivní účast na vzdělávacích programech, konferencích a prezentacích Center podpory, zodpovědnost za zajištění zpětné vazby pro ověření kvality vzdělávacích programů, 

·         podílení se na přípravě podkladů pro pravidelné Zprávy o realizaci, zprávy o pokroku projektu, evaluační zprávy,

·         podílení se na přípravě podkladů pro znalostní databázi,

·         spolupráce na přípravě a revizi rámcové koncepce činnosti Centra podpory v průběhu projektu,

·         spolupráce na monitorování a vyhodnocování procesů a produktů vytvářených v Centru podpory za daný kraj (ve spolupráci s KA Evaluace a s odborným oponentem). 

Nabízíme:

·         pracovní smlouva na úvazek 1,00 na dobu určitou do 31. 8. 2021

·         pět týdnů dovolené,

·         motivující finanční ohodnocení,

·         stravenky.

Plat dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

Místo výkonu práce: Liberec

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Motivační dopis se strukturovaným profesním životopisem zašlete nejpozději do 15. 3. 2018 do 12:00 hodin na e-mail otavova@nidv.cz. Do předmětu zprávy uvádějte „Odborný poradce Centra podpory - Liberec“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.