Standardy ZŠ pro Aj, Nj a Fj

 

Zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách je nejen součástí prohlášení vlády a Dlouhodobého záměru rozvoje školství v ČR, ale také systémovým krokem a zpětnou vazbou pro stát, školy, učitele, žáky i jejich rodiče. NIDV reaguje na zhoršující se výsledky českých žáků ve výsledcích mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA a na závěry Výroční a Tematické zprávy ČŠI organizováním pracovních seminářů ke Standardům pro základní vzdělávání.

Navazujeme na rezortní úkoly NIDV z roku 2011 a 2012, v rámci kterých proběhlo třináct úvodních pracovních seminářů ke všem připravovaným vzdělávacím oborům (Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk) a sedm krajských seminářů věnovaných tvorbě standardů pro německý jazyk, francouzský jazyk a anglický jazyk.

V rámci letošního rezortního úkolu proběhne sedm pracovních seminářů, které se budou věnovat problematice standardů v cizích jazycích - v angličtině, němčině a francouzštině. Semináře se zaměří na uskutečněné a připravované kroky pracovních skupin k jednotlivým vzdělávacím oborům a budou také reflektovat možnost reálných podmínek tvorby ilustrativních a testových úloh vytvořených podle indikátorů požadovaných úloh. Jelikož je ostré testování naplánováno na květen 2014, je potřeba, aby byla se standardy seznámena většina pedagogických pracovníků.

Informace k historii akcí ke Standardům pro Aj, Nj a Fj naleznete zde.

Závěrečná zpráva