Přehled aktuálních vzdělávacích programů

23. 03. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

28. 03. 2018

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

učitelé MŠ, asistenti pedagoga

NIDV Brno, Křížová 22

28. 03. 2018

Prevence sexuálně motivovaných trestných činů pro učitele MŠ a I. stupně ZŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV Brno, Křížová 22

9. 04. 2018

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV Brno, Křížová 22

10. 04. 2018

Dva kroky k inkluzívní škole

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Brno, Křížová 22

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Brno | Krajské pracoviště Brno

Krajské pracoviště Brno

Křížová 22
603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
email: brno@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 23. 10. 2015 /

Konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Rozumíme současnému světu?" v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem ... Více...