Úvodní stránka | Priority | Přehled rezortních úkolů NIDV na rok 2016

Přehled rezortních úkolů NIDV na rok 2016

 

MŠMT podpoří vybrané aktivity NIDV prostřednictvím rezortních (úkolů) projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se již po několikáté rozhodlo podpořit některé vzdělávací aktivity NIDV prostřednictvím rezortních úkolů (projektů).

V roce 2016 budou podpořeny následující aktivity:

CISKOM (příprava pedagogů pro výkon funkce ve školní maturitní komisi)

V rámci této aktivity NIDV již od roku 2008 připravuje pedagogy středních škol na společnou část maturitní zkoušky. Všechny vzdělávací programy a e-learningy jsou v rámci této aktivity pro pedagogy zdarma.

Podpora výuky matematiky na základních a středních školách

V rámci této aktivity realizuje NIDV na všech svých pracovištích zdarma vzdělávací program Matematika pro život.

Podpora ZUŠ

Tato rozsáhlá aktivita již po 3 roky navazuje na projekt Podpora ZUŠ, který NIDV realizoval v letech 2010 – 2013. V tomto roce se účastníci mohou těšit například na Kulatý stůl a pilotáž kurzu Základní umělecké vzdělávání – zkušený učitel.

Podpora témat vládních usnesení – Globální rozvojové vzdělávání

Prostřednictvím několika vzdělávacích programů této aktivity získají účastníci všech typů a stupňů škol metodickou podporu v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

Významná historická výročí

Tento rezortní projekt v sobě zahrnuje celkem 4 celostátní konference na téma Odkaz I. světové války a vznik Československé republiky a Karel IV. a jeho doba. Obě konference budou navíc ještě podpořeny regionálními vzdělávacími programy.

Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Rezortní projekt, který zaštiťuje několik významných aktivit NIDV. Jedná se zejména o přípravu a pilotáž nových vzdělávacích programů pro podporu rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení, již tradiční celostátní ICT konferenci a také soutěž digitálních učebních materiálů DOMINO.

Využívání digitálních technologií v jazykové výuce a podpora vícejazyčnosti ve školách

V rámci této aktivity se můžete těšit na vzdělávací programy, workshopy a konference zaměřené na prohlubování didaktických kompetencí vyučujících cizích jazyků.

Humanitní olympiády

V roce 2016 otevřeme pro žáky základních a středních škol již 42. ročník Olympiády v českém jazyce a 45. ročník Dějepisné olympiády.

Korespondenční soutěže

Tato aktivita zahrnuje 3 již tradiční korespondenční soutěže:

  • Náš svět – jednokolová literární soutěž
  • Evropa ve škole – výtvarný a literární projekt
  • Daniel – jednokolová soutěž k příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti.

Soutěž v programování

31. ročník soutěže zaměřené na rozvoj zájmu žáků o výpočetní techniku a programovací jazyk.

Soutěž Pythagoriáda

39. ročník matematické soutěže pro žáky základních škol.

Soutěže v cizích jazycích

Tato aktivita v sobě zahrnuje soutěže v anglickém, německém, francouzském, španělském, ruském a latinském jazyce převážně konverzačního charakteru.

Středoškolská odborná činnost

V roce 2016 bude realizován již 38. ročník tradiční soutěže pro studenty středních škol v 18vědních oborech rozčleněných do kategorií technické, přírodovědné a humanitní.

Některé z těchto aktivit naleznete již nyní na stránkách www.nidv.cz. Pro více informací prosím kontaktujte Vaše krajské pracoviště NIDV. Těšíme se na Vaši účast.