Úvodní stránka | Priority | Přehled rezortních úkolů NIDV na rok 2015

Přehled rezortních úkolů NIDV na rok 2015

 
 1. Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 2. CISKOM 5.0 – Příprava a realizace školení pro funkce definované zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zajišťující chod procesů maturitní zkoušky na školách
 3. Významná historická výročí – odkaz velkých Čechů
 4. Podpora výuky odborné terminologie v cizích jazycích na SŠ a SOŠ se zaměřením na potřebu zvládnutí minimálních nutných komunikačních dovedností žáků 
 5. Podpora funkční gramotnosti 
 6. Podpora ZUŠ
 7. Podpora témat vládních usnesení – Globálního rozvojového vzdělávání
 8. Významná historická výročí v letech 2014 -2018 - 100. výročí I. světové války
 9. Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání
 10. Humanitní olympiády
 11. Soutěž Pythagoriáda vyhlašovaná MŠMT
 12. Soutěže v cizích jazycích vyhlašované MŠMT
 13. Středoškolská odborná činnost
 14. Soutěž v programování vyhlašovaná MŠMT
 15. Korespondenční soutěže