Úvodní stránka | Priority | Přehled rezortních úkolů NIDV na rok 2014

Přehled rezortních úkolů NIDV na rok 2014

 1. Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 2. CISKOM 4:0 – Příprava a realizace školení pro funkce definované zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zajištující chod procesů maturitní zkoušky na školách
 3. Příprava a realizace pracovních seminářů ke Standardům pro základní vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací obory
 4. Mimořádné události a dopravní výchova ve školství
 5. Podpora vícejazyčnosti ve školách, jazyková propedeutika, elektronická verze příručky k propedeutice: http://propedeutika.vuppraha.cz.
 6. Podpora výuky odborné angličtiny a dalších cizích jazyků na středních školách
 7. Rozvoj gramotností
 8. Metodické semináře ke vzdělávacímu oboru další cizí jazyk; Metodické semináře k problematice výuky CJ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 9. Podpora témat vládních usnesení (Pozitivního stárnutí, Metodika vzdělávání boje proti korupci, Vzdělávací program pro učitele v oblasti globálního rozvojového vzdělávání)
 10. Podpora ZUŠ
 11. Individuální výchovný program (smlouvy se školou)
 12. Virtuální bezpečnost (E-Safety) – budoucnost digitální výuky
 13. Udržitelnost projektu: Klíče pro život
 14. Průběžné vzdělávání v DVPP - zájmové vzdělávání