Úvodní stránka | Projekty | Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

NIDV se aktivně zapojuje i do mezinárodních aktivit souvisejících s rozvojem a realizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Spolu s MŠMT (zřizovatelem NIDV) a dalšími organizacemi z ČR představuje NIDV nejen vlastního realizátora této spolupráce, ale působí i jako koordinátor činnosti mezi příslušnou zahraniční institucí a pedagogickou veřejností v České republice. Nedílnou součástí aktivit NIDV je rovněž participace na dalších projektech s mezinárodním přesahem jako je např. spolupráce při organizaci seminářů rozvoje učitelů se zaměřením na realizaci školních mezinárodních projektů (eTwinning).

Podstatou mezinárodní spolupráce je nejen výměna zkušeností z oblasti DVPP, ale rovněž organizace výměnných a vzdělávacích akcí pro učitele a další pedagogické odborníky, participace na mezinárodních projektech, spolupořádání odborných konferencí a aktivní účast na seminářích a dalších akcích. 

Kromě jiného je cílem rozvoje mezinárodní spolupráce dát DVPP mezinárodní rozměr a zprostředkovat pedagogům a širší školské veřejnosti nové nápady a inspirativní zkušenosti, které pak mohou využít ve své každodenní práci.