Úvodní stránka | Projekty | Projekty ESIF

Projekty ESIF

V novém programovém období strukturálních fondů Evropské unie (2014–2020) probíhá v NIDV příprava projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současnosti jsou realizovány dva Individuální projekty systémové: „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ a „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“. Projekt „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ se cíleně zaměřuje na odstranění slabých stránek škol v oblasti strategického managementu, vedení a řízení pedagogického procesu vedoucího k maximálnímu rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ cílí na posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání a zvýšení podpory společného vzdělávání u odborné, pedagogické i široké veřejnosti.

Informace k OP VVV naleznete na webu MŠMT.

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi