Úvodní stránka | Programová nabídka | Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV a ŠVP PV

Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV a ŠVP PV

Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV

Od 1.4. 2011 NIDV nabízíme základním školám pomoc při řešení obtíží s realizací, inovací a úpravami se školními vzdělávacími programy. Nabízíme tyto služby:

1. osobní konzultace k ŠVP ZV. Osobní konzultace probíhá formou diskuse mezi zástupcem školy a konzultantem, jejím cílem je poskytování možností a hledání nejvhodnějších řešení problematických oblastí a nejasností, které se na dané škole během práce se školním vzdělávacím programem vyskytují. Osobní konzultace je neakreditovaný program.

V letech 2008-2010 NIDV konzultanti poskytli školám 663 osobních konzultací. Konzultace jsou poskytovány málotřídním školám, ZŠ s 1. stupněm, ZŠ s 2. stupněm, praktickým ZŠ a víceletým gymnáziím. Konzultanty jsou vybraní odborníci z řad pedagogů a lektorů, kteří mají vlastní zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP a kteří jsou dále vzděláváni v oblasti kurikulární reformy a v konzultačních dovednostech. Vytvořená síť konzultantů pokrývá celou republiku.

Průběh osobní konzultace:
1. Škola (kontaktní osoba školy) zkontaktuje krajského garanta NIDV, popíše problém, který chce řešit (kontakty viz níže). Vyplní žádost a pošle emailem krajskému garantovi.
2. Krajský garant vyhledá vhodného konzultanta a předá mu kontakty na školu.
3. Konzutlant zkontaktuje školu a domluví termín návštěvy, včasné předání dokumentu ŠVP konzultantovi k prostudování a vyžádá si doplňující informace k problému dané školy, který bude předmětem konzultace.
4. V domluvený termín se připravený konzultant dostaví na školu a proběhne osobní konzultace se zástupci školy (koordinátor ŠVP, ředitel školy, atd.).

Pravidla osobních konzultací:

 • osobní konzultaci může zažádat vedení školy (ředitel, zástupce ředitele) nebo koordinátor tvorby ŠVP s vědomím ředitele školy.
 • Pro zdárný průběh konzultace je nutný aktivní přístup školy.
 • Úkolem konzultanta je řešit se školou (kontaktní osobou) oblast, ve které potřebuje škola pomoci. Konzultant řídí odbornou diskusi se zúčastněnými pedagogickými pracovníky. Informace a doporučení vyvstalé během diskuse, mohou pedagogové školy po zvážení situace využít pro úpravu ŠVP ZV a pro svou práci.
 • Úkolem konzultanta není kontrola celého dokumentu ŠVP nebo školení pedagogického sboru školy.
 • Délka osobní konzultace je 4 hodiny.
 • Po skončení osobní konzultace obdrží škola od NIDV Potvrzení o realizaci konzultace.

V případě vašeho zájmu o osobní konzultaci se prosím obraťte na příslušného garanta NIDV ve vašem kraji. Na uvedených kontaktech vám rádi podáme podrobné informace.

2. hromadné konzultace k ŠVP ZV „Školní vzdělávací program – změny a realizace ve výuce“. Hromadná konzultace je organizována každý měsíc na všech krajských pracovištích v předem stanovené termíny pro pedagogy ze 2 – 3 škol. Vzhledem k zachování osobního přístupu se mohou konzultace zúčastnit z každé školy max. 3 pedagogové (vedení školy, koordinátor ŠVP, pedagog).

Průběh hromadné konzultace:
1. Krajský pracovník zkontaktuje přihlášenou školu a požádá o vyplnění žádosti o hromadnou konzultaci.
2. Konzultant zkontaktuje zástupce z dané školy, vyžádá si podrobné dotazy a popis problémů s ŠVP, které bude chtít zástupce ze školy řešit na hromadné konzultaci. Konzultant požádá o předání dokumentu ŠVP nebo jeho částí, které se týkají zadaných problémů k řešení.
3. Ve stanovený termín v rámci hromadné konzultace budou řešeny a diskutovány problematické oblasti zúčastněných škol.

V případě vašeho zájmu o osobní konzultaci se prosím obraťte na příslušného garanta NIDV ve vašem kraji. Na uvedených kontaktech vám rádi podáme podrobné informace.

Konzultační centrum k realizaci ŠVP PV

Od 1.4. 2011 NIDV nově nabízíme i mateřským školám pomoc při řešení obtíží s realizací, inovací a úpravami se školními vzdělávacími programy. Nabízíme tyto služby:

1. osobní konzultace k ŠVP PV. Osobní konzultace probíhá formou diskuse mezi zástupcem školy a konzultantem, jejím cílem je poskytování možností a hledání nejvhodnějších řešení problematických oblastí a nejasností, které se na dané škole během práce se školním vzdělávacím programem vyskytují. Osobní konzultace je neakreditovaný program.

Konzultace jsou poskytovány mateřským školám, místo konání je v prostorách mateřské školy. Konzultanty jsou vybraní odborníci z řad pedagogů z mateřských škol, kteří mají vlastní zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP a kteří jsou dále vzděláváni v oblasti kurikulární reformy a v konzultačních dovednostech. Vytvořená síť konzultantů pokrývá celou republiku.

Průběh osobní konzultace:
1. Škola (kontaktní osoba školy) zkontaktuje krajského garanta NIDV, popíše problém, který chce řešit (kontakty viz níže). Vyplní žádost a pošle emailem krajskému garantovi.
2. Krajský garant vyhledá vhodného konzultanta a předá mu kontakty na školu.
3. Konzutlant zkontaktuje školu a domluví termín návštěvy, včasné předání dokumentu ŠVP konzultantovi k prostudování a vyžádá si doplňující informace k problému dané školy, který bude předmětem konzultace.
4. V domluvený termín se připravený konzultant dostaví na školu a proběhne osobní konzultace se zástupci školy (koordinátor ŠVP, ředitel školy, atd.).

Pravidla osobních konzultací:

 • Pro zdárný průběh konzultace je nutný aktivní přístup školy.
 • Úkolem konzultanta je řešit se školou (kontaktní osobou) oblast, ve které potřebuje škola pomoci. Konzultant řídí odbornou diskusi se zúčastněnými pedagogickými pracovníky. Informace a doporučení vyvstalé během diskuse, mohou pedagogové školy po zvážení situace využít pro úpravu ŠVP PV a pro svou práci.
 • Úkolem konzultanta není kontrola celého dokumentu ŠVP nebo školení pedagogického sboru školy.
 • Délka osobní konzultace je 4 hodiny.
 • Po skončení osobní konzultace obdrží škola od NIDV Potvrzení o realizaci konzultace.

V případě vašeho zájmu o osobní konzultaci se prosím obraťte na příslušného garanta NIDV ve vašem kraji. Na uvedených kontaktech vám rádi podáme podrobné informace.

2. hromadné konzultace k ŠVP PV „Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách“. Hromadná konzultace je organizována každý měsíc na všech krajských pracovištích v předem stanovené termíny pro pedagogy ze 2 – 3 škol. Vzhledem k zachování osobního přístupu se mohou konzultace zúčastnit z každé školy max. 3 pedagogové.

Průběh hromadné konzultace:
1. Krajský pracovník zkontaktuje přihlášenou školu a požádá o vyplnění žádosti o hromadnou konzultaci.
2. Konzultant zkontaktuje zástupce z dané školy, vyžádá si podrobné dotazy a popis problémů s ŠVP, které bude chtít zástupce ze školy řešit na hromadné konzultaci. Konzultant požádá o předání dokumentu ŠVP nebo jeho částí, které se týkají zadaných problémů k řešení.
3. Ve stanovený termín v rámci hromadné konzultace budou řešeny a diskutovány problematické oblasti zúčastněných škol.

V případě vašeho zájmu o osobní konzultaci se prosím obraťte na příslušného garanta NIDV ve vašem kraji. Na uvedených kontaktech vám rádi podáme podrobné informace.

3. tématická a diskusní setkávání pedagogů k problematickým oblastem ŠVP „Problematika realizace ŠVP PV“.

Diskusní setkávání jsou organizovány na každém krajském pracovišti NIDV jednou za pololetí. V každém pololetí je diskusní setkání věnováno předem stanovené problematické oblasti. Účastníci budou požádáni, aby před konáním akreditovaného vzděl. programu zaslali konkrétní dotazy, které by rádi v dané oblasti řešili. Cílem je společná diskuse, vzájemná inspirace pedagogů a řešení palčivých problémů, které se ve školách vyskytují.