Přehled aktuálních vzdělávacích programů


22. 03. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

22. 03. 2018

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

22. 03. 2018

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 03. 2018

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 03. 2018

Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ

učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

22. 03. 2018

Excel pro učitele II ? od tabulek ke grafům a databázím

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

22. 03. 2018

Profesní průprava zástupců ředitele

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 03. 2018

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

22. 03. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

22. 03. 2018

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - ruský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

22. 03. 2018

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

22. 03. 2018

Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno SVČ

Ostatní pracovníci ve vzdělávání (zájmové a neformální, NNO apod.), Vedoucí středisek volného času

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

22. 03. 2018

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

22. 03. 2018

Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno ZUŠ

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

22. 03. 2018

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

23. 03. 2018

Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

23. 03. 2018

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

23. 03. 2018

Malba a teorie barev

učitelé ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Řevnice - pro praktickou část výuky ateliéry umělecké školy, pro teoretickou část adekvátně vybavená učebna.

23. 03. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

23. 03. 2018

Vyučujeme závěr 1. světové války a vznik ČSR prostřednictvím netradičních didaktických pomůcek

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

23. 03. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

23. 03. 2018

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

učitelé ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Václava Talicha, Husovo nám.77, 266 01 Beroun

23. 03. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

23. 03. 2018

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

23. 03. 2018

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny II.

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

23. 03. 2018

Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

23. 03. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé základních škol

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 03. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

26. 03. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

26. 03. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

26. 03. 2018

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV Jihlava, Zborovská 3

26. 03. 2018

Dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů.

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

26. 03. 2018

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, ekologie

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

26. 03. 2018

Identifikace a rozvoj nadaných dětí v MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

26. 03. 2018

Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

26. 03. 2018

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 1. stupně ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

26. 03. 2018

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - německý jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

26. 03. 2018

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky pro SŠ

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

26. 03. 2018

Čtyři kroky k inkluzívní škole

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Hradec Králové, Luční 460

26. 03. 2018

Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno ZUŠ

ředitelé škol a školských zařízení

všechna pracoviště NIDV
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Avízo výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. února 2018 avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region - hl. m. Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Současně jsou pro informaci zveřejněny dotazníky pro všechny typy oprávněných žadatelů výzvy Šablony II a informace k průběhu dotazníkového šetření. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ je plánováno na 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzev-c-02-18-063-vyzva-pro-mene-rozvinute-regiony-a
Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - jarní období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1
METODICKÝ VÝKLAD KE VŠEM PRAVIDLŮM PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. února 2018 metodický výklad "Dokladování výdajů na příspěvek na stravování v rámci přímých výdajů projektů OP VVV" (včetně souhrnného formuláře "Kalkulace výdajů na stravování hrazené zaměstnavatelem"). Tento metodický výklad popisuje způsob dokladování přímých způsobilých výdajů projektu - příspěvků na stravování, např. poskytovaných formou příspěvku k ceně stravenky.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/metodicky-vyklad-ke-vsem-pravidlum-pro-zadatela-a-prijemce
Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. srpnu 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou modulů rozvojového programu na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu dětem, žákům a studentům ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být školní asistenti z tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/moznosti-financovani-asistentu-pedagoga-po-31-8-2018

MŠMT určilo časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-urcuje-casovy-rozvrh-konani-testu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-urcuje-casovy-rozvrh-konani-testu
MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-1
MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělávání s výučním listem a středního vzdělávání s maturitní zkouškou ke dni 1. září 2018

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách ze dne 4. června 2012 bylo novelizováno. Úplné znění pokusného ověřování včetně dodatků ke dni 1. září 2018 je uvedeno v přiloženém odkazu.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/msmt-vyhlasuje-dodatek-k-pokusnemu-overovani-oboru-ve
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1

Výzva č. 02_16_041 určená pro vyšší odborné školy

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. ledna 2018 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Vyšší odborné školy, verzi 2. Pravidla jsou účinná od 31. ledna 2018.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2
Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. února 2018 Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a její přílohu Kodex školy. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV je závazná pro žadatele a příjemce výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a pro revizi krajských akčních plánů, příp. tvorbu krajských akčních plánů II.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1
 

Aktuality z NIDV

13.02.2018

Rozšiřujeme lektorský tým v oblasti inkluze

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B rozšiřujeme náš lektorský tým o odborníky z praxe v oblasti inkluze.

Více informací

06.02.2018

Projekt SRP hledá nové konzultanty rozvoje školy

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) rozšiřuje tým konzultantů rozvoje školy. Pozice se hodí pro ředitele škol nebo zástupce vedení školy, kteří mají v zkušenosti s řízením pedagogického procesu. Pomozte motivovaným školám nastavit, zavést a rozvíjet postupy, které mohou výrazně zlepšit podmínky pro práci učitelů a výsledky žáků! Více informací poví následující text.

Více informací

01.02.2018

Projekt SRP vydal užitečný dokument pro žadatele MAP II

Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“.

Více informací

31.01.2018

Důležitá informace pro ZUŠ a SVČ k Šablonám II

Pracovníci projektu SRP připravují v souvislosti plánovanou výzvou „Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II“ zajímavé a užitečné prezenční semináře. Akcí se mohou účastnit žadatelé z řad základních uměleckých škol (ZUŠ) a středisek volného času (SVČ). Proběhnou v centrech podpory projektu SRP, tedy ve všech krajských pracovištích NIDV. Experti projektu budou semináře realizovat po vyhlášení předmětné výzvy, tedy v období od března do dubna 2018. O přesných termínech realizace seminářů a způsobu přihlašování budeme ZUŠ a SVČ adresně informovat během února.

Více informací

30.01.2018

Přehled nejčastějších chyb v žádostech na MAP II vám usnadní práci

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II. Věnujte prosím pozornost chybám ve dvou důležitých oblastech – formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Čtěte podrobnosti níže, usnadní vám to výrazně práci!

Více informací

19.01.2018

Blížící se uzavření přihlášek do celostátní soutěže DOMINO

Blíží se konečný termín, kdy je možné přihlásit svůj příspěvek do celostátní soutěže DOMINO. Do tohoto již VII. ročníku se může přihlásit kdokoliv z pedagogů, který používá digitální výukový materiál ve vzdělávacím procesu a měl by chuť jej představit pedagogické veřejnosti. Může tak učinit ještě do konce měsíce ledna 2018. Na rozdíl od podobných soutěží, kde se hodnotí dle určitých kritérií vlastní výukový objekt (DUM), se v případě soutěže DOMINO jedná o představení celé výukové aktivity s využitím vhodného didaktického digitálního materiálu.

Více informací

17.01.2018

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítěte, rozvíjet ho a všemi silami o něj pečovat, vytvářet podnímky pro jeho růst, měnit informaci ve znalost a znalost ve vědění a dělat to tak, aby dítě neztratilo radost z poznání a udrželo si dlouhodobý zájem, aby nepřišlo o nic ze své dětské tvořivosti a kreativity a aby mělo možnost v praxi uplatnit rozvinutý potenciál.

Více informací