Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů

Archiv realizovaných projektů

V programovém období 2007-2013 NIDV realizuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vybrané klíčové aktivity v individuálních projektech národních v roli partnera Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a individuální projekty ostatní a grantové projekty v roli příjemce.

Projekty jsou zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a zvyšování kvality počátečního vzdělávání.

Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (85 % způsobilých výdajů projektu) a státního rozpočtu (15 % způsobilých výdajů projektu). V rámci projektů se tak mohou pedagogové zdokonalovat ve svých znalostech a dovednostech bezplatně.