Přehled aktuálních vzdělávacích programů

26. 03. 2018

Čtyři kroky k inkluzívní škole

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Hradec Králové, Luční 460

27. 03. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Hradec Králové, Luční 460

27. 03. 2018

Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno ZUŠ

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Hradec Králové, Luční 460

3. 04. 2018

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

9. 04. 2018

Dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů.

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Hradec Králové | Krajské pracoviště Hradec Králové

Krajské pracoviště Hradec Králové

Luční 460
500 03 Hradec Králové
tel: 495 514 803
email: hradeckralove@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně / 15. 09. 2017 /

Dvoudenní seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Metodické postupy v řešení obtížných situací se naučí účastnici aplikovat ve školní praxi. Více...

Studium pro Asistenty pedagoga / 14. 09. 2017 /

Krajské pracoviště NIDV reaguje na uspokojení poptávky zařazením dalšího kurzu do programové nabídky na rok 2018 se zahájením v lednu a ukončením studia v červnu. Více...

Strategické řízení a plánování ve školách / 06. 09. 2017 /

NIDV v rámci projektu SRP nabízí zdarma vzdělávací programy pro širší vedení škol - Vedení a řízení změny, Hodnocení práce pedagogů, Tvorba strategického plánu rozvoje školy a další... Více...

Společně proti násilí / 16. 08. 2017 /

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí jsou témata, kterým je na školách právem věnována stále větší pozornost, prezentovat tuto problematiku žákům však není zcela jednoduché. Národní institut proto nabízí vyučujícím 2. stupně základních škol pomoc a podporu v podobě semináře Zuřivec - prevence domácího a&n... Více...

Hodina pohybu navíc / 31. 07. 2017 /

MŠMT vyhlásilo i pro nadcházející školní rok pokusné ověřování projektu s názvem "Hodina pohybu navíc". Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a sport s využitím základních dovedností, třebaže technicky nedokonalých. Záměrem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit... Více...

Konzultace k šablonám pro MŠ a ZŠ / 31. 08. 2016 /

NIDV nabízí metodickou podporu a poradenství mateřským a základním školám s tvorbou projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I. Konzultace je možné realizovat mailem, telefonicky, osobní návštěvou, případně pro větší počet zájemců můžeme uspořádat seminář - hrom... Více...

MŠMT podpoří vybrané aktivity NIDV prostřednictvím rezortních (úkolů) projektů / 03. 03. 2016 /

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se již po několikáté rozhodlo podpořit některé vzdělávací aktivity NIDV prostřednictvím rezortních úkolů (projektů). V roce 2016 budou podpořeny následující aktivity: Více...