Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Jihlava | Krajské pracoviště Jihlava

Aktuality z krajského pracoviště

Rok průmyslu a technického vzdělávání v kraji Vysočina / 26. 08. 2015 /

V kraji Vysočina realizujeme řadu vzdělávacích programů, které souvisí s Rokem průmyslu a technického vzdělávání. V článku najdete jejich aktuální přehled.

Konkrétní navrhované programy k realizaci na krajských pracovištích NIDV v oblasti technické podpory v MŠ, ZŠ a SŠ:

1.      Praktická výuka odborných předmětů na SOŠ s maturitní zkouškou

2.      Technické předměty a fyzika s využitím kancelářského softwaru

3.      Aktuální dovednosti učitele praktického výcviku

4.      Polytechnická výchova v MŠ

5.      Tematické celky ŠVP PV a polytechnická výchova

6.      Ekohry v mateřské škole

7.      Náměty pro environmentální miniprojekty

8.      Interaktivní tabule v mateřské škole pro pokročilé uživatele

9.      Moderní trendy v astronomii a astrofyzice

10.     PREZI – revoluční nástroj pro prezentaci

11.     Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby

 

Konkrétní navrhované programy k realizaci na krajských pracovištích NIDV v oblasti přírodovědných předmětů (M, F, Ch, Bi, EVVO):

1.      Moderní technologie ve výuce přírodovědných předmětů

2.      Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

3.      SCIENTIX – Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů

4.      Matematika s využitím kancelářského softwaru

5.      Matematika v běžném životě

6.      Využití počítače ve vzdělávacím procesu – matematika a její aplikace

7.      Využití počítače ve vzdělávacím procesu – fyzika a technické aplikace

8.      Aktivizující metody výuky chemie

9.      Chemie pro život

10.    Chemie jako zábavná disciplína

11.    Environmentální výchova jako prostředek komplexního působení na žáka

12.    Dny a Dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů

13.    Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

14.    GeoGebra ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ pro lehce pokročilé

15.    Manipulativní hry – vhodný nástroj přípravy na školní matematiku

16.    Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

17.    Fyzikálně-chemické principy moderních technologií

18.    Interaktivní metody ve výuce matematiky

19.    Využití informačních technologií ve výuce matematiky na ZŠ

20.    Environmentální výchova – výchova k přirozené odpovědnosti

21.    Škola matematických dovedností

22.    Škola ekologické výchovy

23.    Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením

24.    Přírodovědné činnosti ve školní družině

25.    Ekovýchova nás baví

26.    Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky – cesta elektřiny

27.    Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky – tajemná elektrolýza

28.    Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky – radioaktivita kolem nás

29.    Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky – elektromagnetická indukce