Přehled aktuálních vzdělávacích programů

22. 03. 2018

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 03. 2018

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 03. 2018

Excel pro učitele II ? od tabulek ke grafům a databázím

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

23. 03. 2018

Malba a teorie barev

učitelé ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Řevnice - pro praktickou část výuky ateliéry umělecké školy, pro teoretickou část adekvátně vybavená učebna.

23. 03. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Praha a střední Čechy | Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
email: praha@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

GDPR srozumitelně a prakticky / 31. 01. 2018 /

Začátkem 2. pololetí školního roku Vám nově nabízíme semináře k novinkám v oblasti ochrany osobních údajů tzv. GDPR. V rámci semináře „GDPR srozumitelně a prakticky“ se dozvíte, jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí, které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů, důležité po... Více...

Semináře pro pedagogy výtvarných oborů ZUŠ / 31. 01. 2018 /

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 se poprvé uskuteční cyklus vícedenních seminářů pro pedagogy výtvarných oborů ZUŠ. Místem konání budou ateliéry ZUŠ v Řevnicích. Pedagogové si mohou vybrat z témat: kresba, sochařské disciplíny, malba a film. Pro pedagogy ZUŠ střední Čechy je připraven seminář hudební ... Více...

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů / 16. 11. 2017 /

V rámci šablon jsme vám v I. pololetí školního roku 2017/18 nabídli již podruhé šestnáctihodinový vzdělávací program Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů. Tento vzdělávací program je velice žádaný a dle hodnotících dotazníků také velice úspěšný. Za svůj úspěch vděčí nejen pestrosti svého obsahu, ale př... Více...

Kulatý stůl ZUŠ / 16. 11. 2017 /

Aktuálně se v oblasti vzdělávání pedagogů ZUŠ přibližuje kulatý stůl ZUŠ, který se bude konat v úterý dne 14. 11. 2017 od 10:30 hodin do 14:30 hodin na Novoměstské radnici v Praze. Témata vzdělávacích programů, jež z něj vzejdou, se odzrcadlí v nabídce NIDV na jaře 2018. V současné době se konaj... Více...

Váš zájem nás těší.... / 27. 10. 2017 /

Dne 10. 10. proběhl vzdělávací program Řízení školního stravování s lektorkou Mgr. Alenou Strosserovou, o který byl velký zájem. I další termín 3. 11. byl v mžiku obsazen. Velice nás těší Váš zájem, proto reagujeme na Vaši poptávku a na jaře 2018 opět připravíme opakování. Přihlašování n... Více...

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky / 27. 10. 2017 /

Seminář určený pedagogům středních škol představí aktivity vhodné pro realizaci metody CLIL ve výuce. CLIL (Content and Language Integrated Learning) neboli obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávac... Více...

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Praze a Středočeském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát