Olomouc

Wellnerova 25
779 00 Olomouc
tel:
fax:
email: olomouc@nidv.cz


old.nidv.cz/olomouc

 

Spojení

Spojení MHD: tram 5, 2, 7 zastávka Nádraží - město

podrobný popis cesty...

Z hlavního autobusového nádraží Olomouc:
Podchodem projít na zastávku tramvají - proti autobusovému nádraží. (Ve žlutém automatu, který je blízko zastávky, zakoupit minimálně 2 ks jízdenek v hodnotě Kč 14 (tam, zpět). Tramvaj č. 5, vystoupit na zastávce Nádraží-město, nebo nastoupit na kteroukoliv tramvaj, jet jednu zastávku k hlavnímu vlakovému nádraží, tam přestoupit do tramvají č. 2, 7, dojet na zastávku Nádraží-město. Asi 13 minut.

Z hlavního vlakového nádraží Olomouc:
V novinovém stánku v nádražní hale, případně v automatu u tramvajových zastávek, které jsou přímo před nádražím, zakoupit minimálně 2 ks jízdenek v hodnotě Kč 14 (tam, zpět). Tramvaje č. 2, 5, 7, vystoupit na zastávce Nádraží-město. Asi 10 minut.
Od tramvajové zastávky Nádraží-město se vrátit zpět proti směru jízdy tramvaje ke žlutému "ušatému domu", zde odbočit vlevo na ulici Wellnerovu, mezi rodinnými vilkami dojít na její konec (slepá ulice). Vlevo je budova NIDV, pracoviště Olomouc - hnědé pruhy na fasádě. Asi 7 minut.

Automobilem:
Dostat se na výpadovku Olomouc - Praha (Velkomoravská ulice).
Ze směru od Prahy
Na 1. světelné křižovatce v Olomouci, na níž uvidíte koleje tramvaje, odbočit doleva, jet podle kolejí tramvaje, za železničním přejezdem uvidíte žlutý "ušatý" dům. Za ním odbočit doleva, pokračovat rovně na Wellnerovu ulici, která je slepá, po ní rovně mezi rodinnými vilkami dojet nakonec, kde je parkoviště před budovou.
Ze směru na Prahu
Na světelné křižovatce, na níž naposledy uvidíte koleje tramvaje - před vrcholem kopce, odbočit doprava, jet podle kolejí tramvaje, za železničním přejezdem uvidíte žlutý "ušatý" dům. Za ním odbočit doleva, pokračovat rovně na Wellnerovu ulici, která je slepá, po ní rovně mezi rodinnými vilkami dojet nakonec, kde je parkoviště před budovou.

Adresář pracovníků:

Mgr. Dušan Vitoul
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání,
hlavní garant KS,
vedoucí Centra podpory v projektu SRP
vitoul@nidv.cz
775 571 603

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu Ph.D.
Konzultant implemetace APIV
cakirpaloglu@nidv.cz
778 880 449

Mgr. Bc. Ivana Hrubešová DiS.
Krajský metodik projektu APIV
hrubesova@nidv.cz
770 120 826

 

Mgr. Jakub Marinov
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci,
odborný poradce Centra podpory v projektu SRP
marinov@nidv.cz
778 528 452
778 528 452

PhDr. Milena Pítrová
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM
pitrova@nidv.cz
731 503 726

Ing. Jan Pospíšil
Konzultant MAP II v projektu SRP
pospisil@nidv.cz
606 738 423

 

Mgr. Pavel Rušar
Koordinátor podpory nadání
rusar@nidv.cz

Dagmar Sobotková
Asistentka,
metodik pro vzdělávání
koordinátor Centra podpory v projektu SRP
sobotkova@nidv.cz
731 503 728
731 503 728