Aktuality

Projekt SRP vydal užitečný dokument pro žadatele MAP II / 01. 02. 2018 /

 

Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“. Žadatelé do tohoto vzoru doplňují informace pouze v těch polích, ve kterých je červený text. Do přílohy už další monitorovací indikátory nevyplňují. Příloha je ke stažení zde: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/vyzva-map-ii/vzorove-dokumenty.ep/

Archiv novinek