Aktuality

MŠMT aktualizovalo příručku k evidenci podpořených osob / 15. 02. 2018 /

MŠMT zveřejnilo novou verzi příručky IS ESF 2014+ k evidenci podpořených osob v rámci projektů ESF. Tento materiál, který je významně pozměněný a doplněný, je velmi důležitý pro projekty zjednodušeného vykazování, tedy šablony. Příjemcům šablon proto velmi doporučujeme seznámení s obsahem této příručky IS ... Více...

MŠMT vydalo výzvu pro financování školního a univerzitního sportu / 14. 02. 2018 /

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu, která může být užitečná pro místní akční plánování (MAP). Výzva cílí na podporu sportovní činnosti žáků základních škol, podporu školních a univerzitních klubů a soutěží a dalších činností, které se školním a univerzitním sportem souvisí. Více...

Projekt SRP hledá nové konzultanty rozvoje školy / 02. 02. 2018 /

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) rozšiřuje tým konzultantů rozvoje školy. Pozice se hodí pro ředitele škol nebo zástupce vedení školy, kteří mají v zkušenosti s řízením pedagogického procesu. Pomozte motivovaným školám nastavit, zavést a rozvíjet postupy, které mohou... Více...

Projekt SRP vydal užitečný dokument pro žadatele MAP II / 01. 02. 2018 /

Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“. Žadatelé do tohoto vzoru doplňují informace pouze v těch polích, ve kterých je červený text. Více...

Důležitá informace pro ZUŠ a SVČ k Šablonám II / 31. 01. 2018 /

Pracovníci projektu SRP připravují v souvislosti plánovanou výzvou „Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II“ zajímavé a užitečné prezenční semináře. Akcí se mohou účastnit žadatelé z řad základních uměleckých škol (ZUŠ) a středisek volného času (SVČ). Proběhnou v centrech pod... Více...

Přehled nejčastějších chyb v žádostech na MAP II vám usnadní práci / 30. 01. 2018 /

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II. Věnujte prosím pozornost chybám ve dvou důležitých oblastech – formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Čtěte podrobnosti ní... Více...

Členové týmu SRP rozpracovali plán aktivit projektu / 29. 01. 2018 /

Projektový tým SRP odstartoval pracovní týden užitečnou plánovací poradou. Na programu celodenního jednání bylo do úplných detailů rozpracovat budoucí aktivity. Více...

MAS Český les zveřejnila videa o úspěšných MAP na Domažlicku / 11. 01. 2018 /

Místní akční skupina Český les vytvořila video o místním akčním plánování rozvoje vzdělávání na Domažlicku. Podívejte se, jak probíhaly úspěšné projekty, i na rozhovory s řediteli škol a dalšími lidmi, kteří za podpořenými projekty stojí! Více...

ASZ zveřejnila první video o úspěšných romských studentech / 09. 01. 2018 /

Agentura pro sociální začleňování, která je partnerem projektu SRP, připravuje sérii videí s úspěšnými romskými studentkami a studenty. Podívejte se na první video, které zachycuje příběh dívky z mosteckého Chanova. Díky podpoře rodiny, školy i místního komunitního centra úspěšně dokončila střední školu, v... Více...

Důležité informace k přihlašování na webináře pro IPo MAP / 08. 01. 2018 /

Pracovnici projektu Strategické řízení a plánování ve školách v územích (SRP) zveřejňují nové odkazy pro přihlašování na webináře pro realizátory IPo MAP. Webináře běží v rámci příslušného vzdělávacího programu, který se skládá ze čtyř modulů. První se uskuteční už 16. ledna 2018. Více...