Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Rozšiřujeme lektorský tým v oblasti inkluze / 13. 02. 2018 /

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B rozšiřujeme náš lektorský tým o odborníky z praxe v oblasti inkluze. Více...

Projekt SRP hledá nové konzultanty rozvoje školy / 06. 02. 2018 /

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) rozšiřuje tým konzultantů rozvoje školy. Pozice se hodí pro ředitele škol nebo zástupce vedení školy, kteří mají v zkušenosti s řízením pedagogického procesu. Pomozte motivovaným školám nastavit, zavést a rozvíjet postupy, které mohou... Více...

Projekt SRP vydal užitečný dokument pro žadatele MAP II / 01. 02. 2018 /

Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“. Více...

Důležitá informace pro ZUŠ a SVČ k Šablonám II / 31. 01. 2018 /

Pracovníci projektu SRP připravují v souvislosti plánovanou výzvou „Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II“ zajímavé a užitečné prezenční semináře. Akcí se mohou účastnit žadatelé z řad základních uměleckých škol (ZUŠ) a středisek volného času (SVČ). Proběhnou v centrech pod... Více...

Přehled nejčastějších chyb v žádostech na MAP II vám usnadní práci / 30. 01. 2018 /

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II. Věnujte prosím pozornost chybám ve dvou důležitých oblastech – formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Čtěte podrobnosti ní... Více...

Blížící se uzavření přihlášek do celostátní soutěže DOMINO / 19. 01. 2018 /

Blíží se konečný termín, kdy je možné přihlásit svůj příspěvek do celostátní soutěže DOMINO. Do tohoto již VII. ročníku se může přihlásit kdokoliv z pedagogů, který používá digitální výukový materiál ve vzdělávacím procesu a měl by chuť jej představit pedagogické veřejnosti. Může tak učinit ještě do konce měsíce led... Více...

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně / 17. 01. 2018 /

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítě... Více...

Bude mít naše země někdy dalšího nobelistu? / 14. 12. 2017 /

Rozhovor se dvěma úspěšnými českými vědeckými pracovnicemi o jejich cestě za poznáním, získávání studentů pro vědeckou práci i situaci v současném českém školství. Více...

PAN MINISTR OCENÍ ÚSPĚŠNÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY. MEZI OCENĚNÝMI NEBUDE CHYBĚT NEJLEPŠÍ MLADÁ VĚDKYNĚ EVROPY / 12. 12. 2017 /

Ve středu 13. prosince 2017 převezmou ocenění z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy středoškolští studenti, kteří Českou republiku letos úspěšně reprezentovali v předmětových olympiádách v Evropě, Asii a Americe. Mezinárodních soutěží se zúčastnilo 80 středoškoláků, ocenění získalo 78 z nich. Mezi oceněnými nebudou... Více...

Odborníci diskutovali na mezinárodní konferenci, jak podpořit začínající učitele / 05. 12. 2017 /

Na čem záleží, zda bude pedagog úspěšný a respektovaný? Jak podpořit začínající pedagogy, aby se etablovali v profesi, ve školním prostředí i ve své třídě? Jak docílit toho, aby elán a nadšení, se kterými především mladí začínající učitelé do praxe přicházejí, nevyhasly pod náporem každodenních povinností? Na tyto otázky... Více...