Projekt EHP/N

Projekt - Podpora práce začínajících učitelů (jako součást systému dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků)

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.