Úvodní stránka | Projekty | Mezinárodní spolupráce | Spolupráce s eTwinning NSS

Spolupráce s eTwinning NSS

Co je eTwinning

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.

eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých evropských zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku, prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Na speciálně vytvořeném webovém portálu jsou školám k dispozici technologické nástroje pro spolupráci škol; zde se školy mohou do aktivity eTwinning jednoduše zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy v databázi; učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat - realizovat projekty na dálku.

V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NAEP - DZS MŠMT), které poskytuje informace, metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje aktivity pro podporu škol v realizaci projektů eTwinning.

Metodické semináře eTwinning 

NIDV ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning pořádají pro učitele metodické semináře (eTwinning I a eTwinning II). Tyto semináře jsou nabízeny ve všech regionech ČR. Semináře jsou akreditované (č. akreditace 23 377/2006-25-440) a jsou bezplatné (náklady spojené se seminářem jsou hrazené z prostředků Národního střediska financovaného Evropskou komisí). Účastníci získávají po absolvování semináře osvědčení.

NSS eTwinning připravuje semináře po obsahové a metodické stránce, vytváří výukové materiály, řídí tým kvalifikovaných lektorů, sestavuje plán a koordinuje realizaci seminářů, o kterých informuje učitele na webové stránce www.etwinning.cz. NIDV zajišťuje semináře po organizační stránce - rezervuje výukové prostory, propaguje semináře na svých webových stránkách, zajišťuje přihlašování účastníků a vystavuje osvědčení o absolvování.

eTwinning I - Partnerství škol v Evropě

eTwinning II - Rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce

Databáze seminářů (data konání + přihláška)