Informační semináře

Olomouc: Žák se specifickými poruchami učení na základní škole / 05. 02. 2018 /

Základní myšlenkou semináře je informovat pedagogy a veřejnost o možnostech práce s žáky s poruchami učení. A to zejména ve frontální výuce, aniž by svoji výuku museli modifikovat a individualizovat pro určitou skupinu žáků. Kromě výkladu zazní i osobní zkušenost hosta se vzděláváním dětí s&... Více...

Mělník: Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně / 22. 01. 2018 /

Také vás nenechává téma inkluze chladnými? Přijďte na informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami. Více...

Jihlava: Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně / 18. 01. 2018 /

Také vás nenechává téma inkluze chladnými? Přijďte na informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami. Více...

Praha: Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP / 17. 01. 2018 /

Účastníci semináře budou seznámeni se vztahem mezi podpůrnými opatření a RVP a ŠVP, především vůči IVP a PLPP, se způsoby poskytování i dalších podpůrných opatření (např. úprava obsahu a výstupů vzdělávání, hodnocení, organizace vzdělávání atd.) a s přetrvávajícím záměnami podpůrných opatřen... Více...

Liberec: Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi - a jak na ně / 18. 12. 2017 /

Informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy. Více...

Opava: Kariérové poradenství v měnícím se světě aneb úspěch pro každého žáka / 13. 12. 2017 /

Pracovní trh se rychle mění, jak na to reagovat (nejen) ve školním prostředí? Může být společné vzdělávání cestou úspěchu pro každého žáka nebo uspějí jen ti nejnadanější? Jakou roli v tom může zastávat kariérové poradenství? Seminář, na kterém budeme společně hledat odpovědi na tyto otázky. Více...

Jihlava: Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně / 12. 12. 2017 /

Také vás nenechává téma inkluze chladnými? Přijďte na informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami. Více...

Pardubice: Jak přirozeně přistupovat k inkluzi a nebát se zavádět inkluzi do praxe / 28. 11. 2017 /

Inkluze je naprosto přirozený proces, který funguje na mnoha školách, aniž by byl "nálepkován" termínem "inkluze". Proč se poslední dobou inkluze zdůrazňuje? Zazní interpretace právní normy (stručně) i osobní zkušenost hosta se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacímipotřebami a také odpovědi na vaše dotazy k&... Více...

Č. Budějovice: Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně / 09. 10. 2017 /

Také vás nenechává téma inkluze chladnými? Přijďte na informační seminář na téma nejčastějších nepochopení, která nová legislativní úprava inkluze přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hostů se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami. Více...