Aktuality

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi / 10. 04. 2017 /

Mentorské vedení pro učitele, koučink pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby přímo v krajích nebo nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky přináší vybraným školám pětiletý projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015). Po... Více...