Úvodní stránka | O nás | Úřední deska | Zadávací řízení

Zadávací řízení

Na tomto místě vystavujeme dokumentaci k zadávacím řízením na nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky, které jsou v NIDV vyhlašovány. Usilujeme o to, aby hospodaření NIDV bylo co nejtransparentnější.
 
Národní institut pro další vzdělávání, má v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zřízen profil zadavatele na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNIDV.

Zakázky pro některé vybrané komodity jsou zveřejňovány na e-tržišti TENDERMARKET na adrese: http://www.tendermarket.cz/Z00000653.profil

VZ kompletní pojištění majetku, odpovědnosti za škodu / 28. 11. 2016 /

Archiv novinek