Úvodní stránka | O nás | Úřední deska | Zadávací řízení

Zadávací řízení

Na tomto místě vystavujeme dokumentaci k zadávacím řízením na nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky, které jsou v NIDV vyhlašovány. Usilujeme o to, aby hospodaření NIDV bylo co nejtransparentnější.
 
Národní institut pro další vzdělávání, má v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zřízen profil zadavatele na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNIDV.

Zakázky pro některé vybrané komodity jsou zveřejňovány na e-tržišti TENDERMARKET na adrese: http://www.tendermarket.cz/Z00000653.profil

VZ kompletní pojištění majetku, odpovědnosti za škodu / 28. 11. 2016 /

Kompletní zadávací dokumentace ke stažení
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 /5. 12. 2016/ Více...

Zajištění cateringových služeb pro účastníky místních konferencí projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 / 25. 11. 2016 /

Oznámení o výběru dodavatele
Více...

Zrušení veřejné nabídky č.j. 1132/2016-11 na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor / 19. 08. 2016 /

Zobrazit dokument.

Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor / 09. 12. 2015 /

Termín od 10. 12. 2015 do 15. 01. 2016, do 10:00 hodin. PDF s nabídkou zde. Fotogalerie.

Zrušení veřejné nabídky / 30. 06. 2015 /

Zrušení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o námu nebytových prostor v objektu NIDV, 1. NP, Senovážné náměstí 26, Praha 1.

Zobrazit dokument.

Výzva pro zájemce o pronájem nebytových prostor NIDV / 29. 04. 2015 /

PDF s výzvou zde (1,7 MB)

Oznámení výsledku výběrového řízení s názvem / 07. 12. 2011 /

POŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU (39 kB)

Výzva k předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem / 21. 11. 2011 /

POŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU(122 kB)