Inspiromaty 2017

Projekt SRP zveřejňuje sadu metodických materiálů, které mají doporučující nebo inspirativní charakter. Inspiromaty nejsou určeny pouze realizačním týmům Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, ale mnohé z nich mohou využít i školy nebo další aktéři v území. Jedná se především o Inspiromat 3 Soustava projektů akce KLIMA (obsahuje informace k realizovaným IPs projektům v PO3 OP VVV), Inspiromat 8 Projektové řízení (lze využít pro jakýkoliv projekt) a také o Analytickou zprávu o fondech a nadacích v ČR, která se zaměřuje na možné zdroje financování aktivit pro oblast vzdělávání.

  • Inspiromat 1 – Metodické zdroje

  • Inspiromat 3 – Soustava projektů akce KLIMA

  • Inspiromat 4 – Metody stanovení priorit

  • Inspiromat 6 – Spolupráce s rodiči

  • Inspiromat 7 – Dokumentace MAP

  • Inspiromat 8 – Projektové řízení

  • Inspiromat 9 – Financování
  • Analytická zpráva o dotacích, fondech a nadacích v ČR
  • Inspiromat 10 – Komunikační plán