Etická výchova

Etická výchova (EtV) je začleněna do Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 2010.

Poptávka po vzdělávání v této oblasti se z řad odborné veřejnosti stále zvyšuje. Vliv etické výchovy prochází napříč všemi předměty a týká se veškerého dění ve škole. Je zřejmé, že praktické zavádění etické výchovy do základního vzdělávání bude proces postupný, ve kterém klíčovou úlohu představuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu je EtV jednou z priorit nabídky DVPP. NIDV svými aktivitami reaguje nejen na potřebu diskuse k EtV a obnově občanské kultury u dětí a mládeže, ale reaguje rovněž na potřebu systému dalšího vzdělávání učitelů k problematice výuky etické výchovy na základních a středních školách.

Na vzdělávacích akcích učitelé získají aktuální informace které jim pomohou zorientovat se v problematice etické výchovy, seznámí se z jejími základními principy etické výchovy. Naučí se konkrétní praktické aktivity potřebné ve vyučovacím procesu. Seznámí se s metodickými postupy, které mohou využít v každodenní praxi.

Termíny konferencí k etické výchově určených prioritně pro management základních a středních škol.v prvním pololetí roku 2011:

Termín

Místo konání/garant, kontakt

31. května 2011

NIDV Brno - Mgr. Jitka Manová, 543541248

1. června

NIDV Jihlava - Mgr. Marie Vránová, 567571818

7. června 2011

NIDV České Budějovice -Mgr. Eva Kopúnová,387699019

11. října 2011

NIDV Zlín

17. října 2011

NIDV Ústí nad Labem

18. října 2011

NIDV Karlovy Vary – Mgr. Alena Coubalová, 353585268

20. října 2011

NIDV Olomouc

8. listopadu 2011

NIDV Ostrava

9. listopadu 2011

NIDV Pardubice

10. listopadu 2011

NIDV Hradec Králové

22. listopadu 2011

NIDV Liberec

8. prosince 2011

Plzeň

12. prosince 2011

NIDV Praha a Střední Čechy - Marcela Řeřábková, 257 322273

Informace k historii akcí k etické výchově (z archivu aktualit na stávajících stánkách NIDV):

Tisková zpráva NIDV ke konferenci Proměna školy – etická výchova, která se konala dne 11. listopadu 2010 na MŠMT http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_415-promena-skoly---eticka-vychova/1/

Pozvánka na akci Konference k etické výchově, která se konala dne 22. listopadu 2010 v Clam – Gallasově paláci na Starém městě http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_414-promena-skoly---eticka-vychova/1/

Odkazy:

www.msmt.cz/vzdelavani/msmt-vydalo-doplnujici-vzdelavaci-obor-eticka-vychova
www.etickavychova.cz
www.msmt.cz/vzdelavani/pozvanka-na-odbornou-konferenci-promena-skoly-eticka-vychova
www.msmt.cz/pro-novinare/konference-k-eticke-vychove-na-skolach