Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2011 | Filmová a audiovizuální výchova a Taneční a pohybová výchova

Filmová a audiovizuální výchova a Taneční a pohybová výchova

Filmová a audiovizuální výchova (dále jen F/AV) a Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) byly s platností od 1. září 2010 zařazeny na základních školách mezi nepovinné vzdělávací obory.

Tyto obory umožňují školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělávání v oblasti Umění a kultura. Doplňující vzdělávací obor F/AV podporuje rozvoj žáků jako uživatelů filmových a obecně audiovizuálních produktů a zároveň rozvíjí jejich vnímavost a tvůrčí schopnosti prostřednictvím filmových/audiovizuálních výrazových prostředků. TPV podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Vzdělávací akce budou zaměřeny na odbornou diskusi s předkladateli nových oborů vzdělávání a odbornou veřejností, dále na výměnu zkušeností se zaváděním nových vzdělávacích oborů, prezentovány budou příklady dobré praxe, v nabídce budou i praktické workshopy.