Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2011 | Současné pojetí výuky moderních dějin

Současné pojetí výuky moderních dějin

V současnosti je stále větší množství hledisek, které je třeba při výuce moderních dějin zohlednit, např. významný vliv audiovizuálních obrazů minulosti, nové možnosti využití informačních technologií ve výuce apod. Žáci a studenti se již neučí pouze fakta. Naopak, na základě znalosti faktických údajů se s nimi učí dále pracovat, učí se jejich interpretaci.

Nabídka DVPP v této oblasti se zaměří na problematiku výuky moderních dějin a s ní spojených specifických problémů. Dále se zaměří na problematiku pojetí moderních učebnic dějepisu, kde je patrný odklon od pojetí faktografického k analyticko syntetickému pojetí učebnic, které se tak stávají více pracovní, nikoliv pouze výkladové.

V nabízených vzdělávacích programech budou vymezeny a diskutovány možné metodické postupy. Hlavními tématy budou metodické inspirace, praktické náměty, příklady a ukázky současných trendů ve výuce, práce s pamětníky, dokumentární filmy, orální historie.

Učitelé získají aktuální informace, které jim pomohou zorientovat se v současném pohledu na problematiku výuky moderních dějin. Získají aktuální přehled o dostupných výukových materiálech a zorientují se v jejich nabídce. Vyzkouší si konkrétní praktické aktivity využitelné ve vyučovacím procesu. Seznámí se s metodickými postupy, které mohou použít v každodenní praxi.

Informace k historii akcí:

Zástupce NIDV, vedoucí krajského pracoviště v Ostravě Mgr. Kubáň prezentoval aktivity NIDV na III. ročníku Mezinárodní konference k výuce soudobých dějin.

Prezentace ke stažení:

Prezentace NIDV - Mezinárodní konference k soudobým dějinám (formát .ppt, velikost 3,2 MB)

Odkazy:

www.ustrcz.cz
www.moderni-dejiny.cz
www.msmt.cz