Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2011 | Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Akreditované studium MŠMT č. j. 12 596/2008-25-281 je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v přímé souvislosti s ust. § 5, odst. 1, vyhlášky č. 317/2004 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle ust. § 5, odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Studium je nabízeno na všech krajských pracovištích NIDV a je určeno ředitelům škol a školských zařízení, kteří jsou jmenováni do funkce ředitele a nemají potřebné kvalifikační studium. Studium je také určeno těm, kteří se připravují do konkurzního řízení na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení.

Studijní program je členěn na 4 moduly: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu. Součástí studia je povinná stáž, zpracování závěrečné práce a její obhajoba před komisí.

Další informace najdete v sekci „Programová nabídka“, případně ve stejnojmenné tištěné publikaci. Pro bližší informace můžete také kontaktovat garanta studia, pana Mgr. Dušana Vitoula (vitoul@nidv.cz , 775 571 603).