Partner projektu

 

Partnerem projektu je Telemark University College. Tato instituce je v Norsku koordinátorem národní sítě pro mentoring nově kvalifikovaných učitelů, která funguje od roku 2003 a je součástí výzkumné a rozvojové sítě „Newly Qualified Teachers in Northern Europe“. Proto partner projektu sehrává v Norsku hlavní roli v procesu podpory začínajících učitelů. Podrobněji o pratnerovi projektu - http://www.hit.no/english/