Přípravná fáze

 

V rámci této aktivity byl sestaven pracovní tým, který se bude řešit tuto problematiku. Složení týmu: Milan Bareš, Eva Keclíková, Jiří Nekola, Libuše Machatá, Zdeňka Kubíčová, Miloslav Vyskočil, Kateřina Bundilová, Šárka Dostálová, Ivana Shánilová, Jaroslava Medunová, Václav Bartoloměj Lindauer, Alena Schořovská a Irena Racková. Tito pracovníci mimo jiné absolvovali 7.10.2008 úvodní workshop vedený Doc. Píšovou na téma mentoringu a podpory začínajících učitelů.. Dále byli vybráni pracovníci pro mobilitu do Norska a ve spolupráci s partnerem byl vytvořen program mobility.