Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2012 | CISKOM 2.0 – příprava a realizace školení

CISKOM 2.0 – příprava a realizace školení

 

V rámci aktivity CISKOM, která je součástí projektu PRO.MZ financovaného z prostředků ESF zajišťoval NIDV přípravu personální infrastruktury (školení pedagogických pracovníků) pro společnou část maturitní zkoušky. Konkrétně se jednalo o školení ředitelů a zástupců ředitelů škol, školních maturitních komisařů, hodnotitelů písemné práce a hodnotitelů ústní zkoušky, zadavatelů, hodnotitelů PUP a zadavatelů PUP.

Aktivita CISKOM v rámci tohoto projektu sice i nadále pokračuje, avšak nyní se soustřeďuje na individuální a skupinové konzultace, což jsou rozšiřující školení k problematice realizace nové maturitní zkoušky. Základní školení, která v rámci CISKOM probíhala v letech
2009 – 2011, bylo proto třeba zajistit z prostředků státního rozpočtu a budou realizována v rámci tohoto rezortního úkolu.

Školení jsou určena všem cílovým skupinám uvedeným výše s výjimkou hodnotitelů písemné práce, protože v jejich případě připravuje CERMAT ve spolupráci s NIDV podstatnou změnu obsahu i struktury školení na základě vyhodnocení prvního roku realizace společné části maturitní zkoušky. Tato skupina bude tedy z dalšího školení vyjmuta a bude pro ni připraven nový systém školení (konzultací a tréninků).

Struktura školení v rámci CISKOM 2.0:

Základní školení:

·       Ředitelé a zástupci ředitelů e-learning

·       Školní maturitní komisaři e-learning + prezenční

·       Hodnotitelé ústní zkoušky e-learning + prezenční

·       Zadavatelé e-learning

Rozšiřující školení:

·       Hodnotitelé ústní zkoušky PUP e-learning

·       Zadavatelé PUP e-learning

Harmonogram školení:

Školení CISKOM 2.0 budou probíhat ve dvou bězích. Jarní běh (16. 1. – 27. 4. 2012) bude kompletní, tj. v rámci tohoto běhu proběhnou e-learningová i příslušná prezenční školení a absolventi školení získají certifikát, který je opravňuje v průběhu maturitní zkoušky příslušnou funkci vykonávat.

V rámci podzimního běhu (1. 9. – 30. 11. 2012) proběhnou pouze e-learningová školení. Pro role, kde je požadován pouze e-learning tak budou kurzy kompletní, prezenční část školení u hodnotitelů ústní zkoušky a školních maturitních komisařů bude dokončena až v roce 2013.

Logistika školení:

Logistika školení bude realizována obdobně jako tomu bylo v projektu PRO.MZ. Tj. všichni zájemci o školení budou pravidelně oslovováni s nabídkou místa a termínů jednotlivých školení (v případě e-learningu jen termínů). Na základě vlastního zájmu se pak do vybraných seminářů přihlásí. Prezenční semináře budou prioritně probíhat na krajských pracovištích NIDV a na středních školách po celém území ČR. Semináře budou zajišťovat pouze certifikovaní lektoři a tutoři NIDV a CERMATu, kteří spolupracovali i na projektu PRO.MZ.