Jazyková gramotnost

 

Na podporu jazykové gramotnosti organizuje NIDV Letní školu anglického jazyka a metodiky, která bude prioritně nabízena pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ a proběhne ve dnech 23. - 27. srpna 2012 v Učebním středisku Richtrovy boudy v Krkonoších.

Cílem Letní školy je rozvoj a upevnění vlastních jazykových dovedností učitelů (čtení, psaní, poslech a mluvení), prohloubení a rozšíření slovní zásoby, posílení komunikačních schopností, zvýšení sebejistoty učitele v používání cizího jazyka ve škole při výuce. Účastníci se naučí a procvičí si aktivity, které motivují žáka k snadnějšímu osvojování řečových dovedností a vytvářejí výuku zajímavější a efektivnější. Získají celou řadu metodických návodů pro práci s dětmi od předškolního věku až po žáky mladšího školního věku. Metodické materiály zpracované v jednotlivých modulech do pracovních listů učitelé využijí přímo ve výuce a mohou je sdílet i se svými kolegy ve školách a postupně vytvářet databanku nových metodických materiálů pro výuku angličtiny nejmladších dětí a žáků.

Letní škola zahrnuje výuku jazyka a metodiky rozdělenou do 8 modulů po 4 hodinách (tzn. 3 jazykové moduly a 5 metodických modulů).

Výuka jazyka (3 moduly = 12 h) bude rozdělena do dvou skupin podle jazykové úrovně A2 a B1 a bude zahrnovat učení gramatiky, nové slovní zásoby, výslovnosti a rozvoj základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, porozumění a psaní, a to na receptivním i produktivním základě.

Metodika výuky angličtiny (5 modulů = 20 h) bude rozdělena do dvou skupin podle stupně školy: MŠ a 1. stupně ZŠ. Zahrnuje metodické postupy pro rozvoj řečových dovedností u nejmladších dětí a žáků.

Pro více informací kontaktujte garantku vzdělávacího programu Mgr. Janu Berkovcovou ( berkovcova@nidv.cz , 495 514 636).

Závěrečná zpráva