Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2012 | Pracovní semináře ke Standardům pro základní vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací obory

Pracovní semináře ke Standardům pro základní vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací obory

 

Zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách je nejen součástí prohlášení vlády a Dlouhodobého záměru rozvoje školství v ČR, ale také systémovým krokem a zpětnou vazbou pro stát, školy, učitele, žáky i jejich rodiče. NIDV reaguje na zhoršující se výsledky českých žáků ve výsledcích mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA a na závěry Výroční a Tematické zprávy ČŠI organizováním pracovních seminářů ke Standardům pro základní vzdělávání. Rovněž navazujeme na rezortní úkol, v rámci kterého v roce 2011 proběhlo třináct úvodních pracovních seminářů ke všem připravovaným vzdělávacím oborům komplexně.

Hlavními cíli seminářů v roce 2012 je seznámit učitele již v  jednotlivých samostatných vzdělávacích oborech (německý jazyk, francouzský jazyk a ostatní vzdělávací obory) o uskutečněných a připravovaných krocích pracovních skupin k jednotlivým vzdělávacím oborům. Semináře budou dále reflektovat možnost reálných podmínek tvorby ilustrativních a testových úloh vytvořených podle indikátorů požadovaných úloh. Konkrétní termíny seminářů  budou postupně zveřejňovány zde a také v Programové nabídce NIDV.

Závěrečná zpráva