Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2012 | Síťování příkladů dobré praxe ve spolupráci SOŠ a firem v oblasti odborné praxe

Síťování příkladů dobré praxe ve spolupráci SOŠ a firem v oblasti odborné praxe

 

Cílem rezortního úkolu je získávání inovativních postupů pro zkvalitnění výuky a odborné praxe žáků středních odborných škol a těsnější provázání obsahu odborné výuky s požadavky a nároky zaměstnavatele.

Zpracování reflexe příkladů dobré praxe vychází ze skutečné potřeby středních odborných škol vytvořit nový, zajímavý materiál, jak pokračovat při sjednávání odborných praxí u firem zaměstnavatelů, jak upevňovat a rozvíjet dovednosti pedagogů v dané oblasti, jak rozšiřovat a prohlubovat vztahy se zaměstnavateli a přivézt do firem nové, mladé absolventy středních odborných škol.

NIDV  odborných pracovních týmech se nejdříve připraví síťování příkladů dobré praxe ze SOŠ a dále proběhnou jednotlivé plánované aktivity. Závěrečná zpráva bude sloužit jako podklad ke zkvalitnění výuky středních odborných škol a zkvalitnění odborných předmětů s praktickými návody, efektivními postupy a ukázkami v návaznosti na odborné praxe u zaměstnavatelů.

NIDV zorganizuje v listopadu 2012 kulatý stůl. Bližší informace budou uveřejněny zde a v Programové nabídce NIDV. Kontaktovat můžete také Mgr. Jozefa Kubáně ( kuban@nidv.cz , 596 120 454).

Závěrečná zpráva