Etická výchova

 

Etická výchova (EtV) je začleněna do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 2010. NIDV tímto rezortním úkolem navazuje na výsledky dvou celostátních a třinácti krajských konferencí ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v České republice, které proběhly v roce 2011.

Poptávka po vzdělávání v této oblasti se z řad odborné veřejnosti stále zvyšuje. Vliv etické výchovy prochází napříč všemi předměty a týká se veškerého dění ve škole. Je zřejmé, že praktické zavádění etické výchovy do základního vzdělávání bude proces postupný, ve kterém klíčovou úlohu představuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu je EtV jednou z priorit nabídky DVPP. NIDV svými aktivitami reaguje nejen na potřebu diskuse k EtV a obnově občanské kultury u dětí a mládeže, ale reaguje rovněž na potřebu systému dalšího vzdělávání učitelů k problematice výuky etické výchovy na základních a středních školách.

Na vzdělávacích akcích učitelé získají aktuální informace, které jim pomohou zorientovat se v problematice etické výchovy, seznámí se s jejími základními principy. Naučí se konkrétní praktické aktivity potřebné ve vyučovacím procesu. Seznámí se s metodickými postupy, které mohou využít v každodenní praxi.

V roce 2012 bude NIDV v tomto rezortním úkolu organizovat odborné kulaté stoly pro lektory etické výchovy z celé ČR a 13 akcí na zakázku pro pedagogické sbory základních škol.

Informace k historii akcí k etické výchově naleznete zde.

Závěrečná zpráva