Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2012 | Současné pojetí výuky moderních dějin

Současné pojetí výuky moderních dějin

 

NIDV v průběhu roku 2012 zorganizuje na toto téma workshopy s příklady dobré praxe a v listopadu 2012 celostátní konferenci. Konkrétní termíny budou zveřejněny zde a v Programové nabídce NIDV.

Účastníci chystaných vzdělávacích akcí získají aktuální informace, které jim pomohou zorientovat se v současném pohledu na problematiku výuky moderních dějin. Získají aktuální přehled o dostupných výukových materiálech a zorientují se v jejich nabídce. Seznámí se s metodickými postupy, které mohou použít v každodenní praxi.

Workshopy i konference se zaměří na problematiku výuky moderních dějin a s ní spojených specifických problémů.  

Informace k historii akcí k výuce moderních dějin naleznete zde .