Čtenářská a matematická gramotnost

 

Rezortní úkol vychází z analýzy současného stavu základního vzdělávání a doporučení pro další období, která jsou součástí následujících dokumentů: Strategie podpory čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání (MŠMT, 2012), Tematické zprávy ČŠI „Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání“ (ČŠI, 2011), Tematické zprávy ČŠI „Podpora rozvoje matematické gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání“ (ČŠI, 2011) a dokumentu „Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009“ (ÚIV, 2009). RÚ odpovídá základním koncepčním výhledům v základním vzdělávání definovaným v dokumentu „Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015)“ (MŠMT, 2008).

Obsah: Zlepšení výuky směřující k modelování gramotnostní úrovně žáků základního a středního vzdělávání. Na podporu cílových aktivit bude v oblasti dalšího vzdělávání učitelů na základě diskuse a přípravy v odborném mítinku vytvořen a realizován cyklus 2+1 vzdělávacích seminářů, z nichž některé budou realizovány formou workshopů s důrazem na příklady dobré praxe, a to ve všech krajích ČR, dále celostátně pojaté vícedenní pobytové dvacetihodinové vzdělávací programy, kde budou učitelé postupně seznamováni s rozmanitými i novými metodami a formami a didaktickými pomůckami, které podpoří rozvoj čtenářských (ČG) a matematických (MG) dovedností žáků základních a středních škol. Budou realizovány základní metodické semináře pro podporu inovativních a alternativních metod výuky psaní prostřednictvím písma Comenia Script.

Cíl: Poskytnout učitelům cyklickou metodickou a navazující podporu pro začlenění účinných metod rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti do výuky