Úvodní stránka | Priority | Rezortní úkoly a prioritní témata NIDV 2013 | Rezortní úkoly | Metodická podpora pro zavádění Standardů v základním vzdělávání

Metodická podpora pro zavádění Standardů v základním vzdělávání

 

V rámci rezortního úkolu NIDV Metodická podpora Standardů v ZV připravujeme spolu s MŠMT a NÚV pracovní semináře ke Standardům pro ostatní vzdělávací obory základního vzdělávání.

Účastníci budou seznámeni s pojetím indikátorů pro jednotlivé vzdělávací obory, s typy ilustrativních úloh a s aktivitami, které vedou k dosažení Standardů. Úvodní část seminářů bude zaměřena na problematiku Standardů z hlediska jejich pojetí a využití v praxi. Účastníci získají informace o celkové koncepci Standardů a seznámí se s postupem prací na Standardech. Navazují praktické workshopy, kde se účastníci seznámí s aktivitami, které jsou vhodné ve výuce pro dosažení Standardů a indikátorů jednotlivých VO pro 5. a 9. ročník. Workshopy nabídnou konkrétní metody a formy práce, které mohou učitelé dále ve výuce rozvíjet podle svých potřeb. Součástí seminářů je rovněž vzájemná výměna zkušeností, ukázky z praxe a diskuze. Seminářů se zúčastní zástupci MŠMT, NÚV, NIDV a členové pracovních týmů připravujících Standardy.

Pracovní semináře k jednotlivým Standardům ostatních vzdělávacích oborů: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis; Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět; Fyzika, Chemie,

Přírodopis, ICT a TV, Výchova ke zdraví, HV, VV proběhnou během jednoho týdne na

těchto pracovištích NIDV:

NIDV Pardubice                    4. 11. až 7. 11. 2013

NIDV Zlín                               11. 11 až 14. 11. 2013

NIDV Ústí nad Labem           18. 11. až 21. 11. 2013

Semináře ke Standardům pro ZV - OVO Matematika, Český jazyk, Cizí jazyk proběhnou

na níže uvedených pracovištích NIDV v následujících termínech:

NIDV Brno                             23. září 2013

NIDV České Budějovice       9. října 2013

NIDV Praha                            15. listopadu 2013

Podrobné informace najdete v regionální programové nabídce uvedených krajských

pracovišť NIDV .