Úvodní stránka | Priority | Rezortní úkoly a prioritní témata NIDV 2013 | Rezortní úkoly | Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů - kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů - kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 

Akreditované studium MŠMT č. j. 18 534/2011-25-448 je realizováno jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle ustanovení §1, písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cíl: Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. NIDV zajišťuje ve všech krajských pracovištích odborné vedení studijních skupin garanty krajských pracovišť.

Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, kteří jsou jmenováni do funkce ředitele a nemají potřebné kvalifikační studium. Studium je také určeno těm, kteří se připravují do konkurzního řízení na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení.

Studijní program je členěn na 4 moduly: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu. Součástí studia je povinná stáž, zpracování písemné práce a její obhajoba před komisí.

V souladu se zjištěním ČŠI v materiálu „Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012“ a na základě materiálu NIDV „Návrh zajištění kapacity vzdělávání v oblasti školského managementu“ je rozšířena nabídka Standardního ročního studia.

Na základě těchto materiálů předpokládáme navýšení vzdělávací kapacity na 858 studentů v 35 studijních skupinách, kteří absolvují studium v jednom měsíci a další vlnu vzdělávání zahájí v lednu a v září 2013.