Úvodní stránka | Priority | Rezortní úkoly a prioritní témata NIDV 2013 | Rezortní úkoly | Podpora výuky odborné angličtiny na středních školách

Podpora výuky odborné angličtiny na středních školách

 

Na základě průzkumu NIDV mezi žáky středních škol bylo zjištěno, že 89 % žáků se potřebuje učit cizí jazyk pro své budoucí pracovní uplatnění a 67 % vyjádřilo potřebu učit se odborný cizí jazyk. V současné době se učí odborný cizí jazyk pouze 32 % dotázaných žáků. Ze strany zaměstnavatelů se zvyšují nároky na znalost cizích jazyků u absolventů škol v souvislosti se stále větším zastoupením zahraničních firem na našem trhu a prohlubujícími se kontakty českých podniků se zahraničím, a dále schopnost práce s informačními a komunikačními technologiemi (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011).

Cílem rezortního úkolu je vytvořit ve školách podmínky pro zavedení moderní výuky odborné angličtiny s využitím multimediálních výukových materiálů připravovaných ve spolupráci jazykových autorů a odborníků z podniků, kteří využívají cizí jazyk ve své každodenní praxi. Tím dojde k propojení odborné terminologie cizího jazyka využívané v praxi s obsahem výuky středních odborných škol.

Závěrečná zpráva