Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání

Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzděláváníProjekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v Karlovarském kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt chce přispět ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání a podpořit profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím 4 klíčových aktivit. Klíčová aktivita 1 nabízí pedagogům předškolního vzdělávání vzdělávací programy na podporu využívání ICT při přípravě na výchovně vzdělávací proces v MŠ. Klíčová aktivita 2 nabízí vzdělávací programy zaměřené na osobnostní rozvoj pedagoga předškolního vzdělávání. Klíčová aktivita 3 je zaměřena na rozšíření znalostí a kompetencí v oblasti psychologie a výchovy dítěte. Klíčová aktivita 4 přináší vzdělávací programy podporující aktivní formy učení: zážitkovou pedagogiku a podporu přírodovědné gramotnosti a výchovy ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.  


Aktuality z projektu

V rámci projektu bylo vytvořeno 17 akreditovaných programů a Metodická příručka v nákladu 250 ks / 02. 09. 2014 /

Více...

Metodická příručka zážitkové pedagogiky Inspirace z přírody / 01. 09. 2014 /

Inspirace z přírody – výstup projektu Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání, ke stažení zde.

Zahájení projektu / 01. 12. 2012 /

Dne 1. 12. 2012 byl projekt zahájen a 3. 12. 2012 proběhla první porada projektového týmu.