Koordinátor S1Projekt Koordinátor S1 (Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP) probíhal od 1. 2. 2009 do 31. 10. 2009.

Cílem projektu bylo realizovat systémové aktivity na národní úrovni s důrazem na kurikulární reformu a kvalitní přípravu vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP a posílit kompetence pedagogických pracovníků středních odborných škol. V rámci klíčových aktivit projektu je cílová skupina připravena na tvorbu a zavádění ŠVP v jednotlivých středních odborných školách a středních odborných učilištích. Principy projektu zohledňují cíle středoškolského vzdělávání, organizaci výuky podle potřeb jednotlivých oborů za současného respektování možností studentů a aktuálního vývoje společnosti.


Aktuality z projektu

Počty proškolených osob v projektu Koordinátor S1 / 08. 01. 2010 /

Více...

Koordinátor S1 - závěrečný seminář v Praze / 02. 11. 2009 /

Pro vedoucí pracovníky a koordinátory středních odborných škol byl na závěr projektu MŠMT dne 23. října 2009 uspořádán poslední seminář KOS 1 o problematice autoevaluace škol s praktickým využitím interaktivní tabule. Více...

Zpráva z krajského pracoviště Olomouc / 08. 10. 2009 /

Individuální projekt národní Koordinátor S1 se chýlí ke svému závěru. Pracoviště NIDV v Olomouci od dubna do konce září 2009 připravilo a realizovalo 7 běhů projektu, kterého se zúčastnilo 123 vedoucích pracovníků a koordinátorů ze středních odborných škol. Více...

Zpráva z krajského pracoviště Zlín / 02. 10. 2009 /

Projekt Koordinátor S1 pro střední odborné školy začal ve Zlínském kraji v únoru úvodní konferencí pořádanou při příležitosti zahájení projektu, která se konala v Praze. V průběhu trvání projektu byly střední odborné školy pravidelně obesílány informacemi o projektu, termíny konání seminářů a mož... Více...

Národní projekt Koordinátor S1 - zpráva z Ústí nad Labem / 02. 10. 2009 /

Semináře projektu se uskutečnily od dubna do první poloviny října 2009. V sedmi čtyřdenních seminářích lektoři proškolili 186 účastníků, další školení 42 zájemců proběhne ještě v říjnu, celkem se jedná o 228 vedoucích pracovníků středních odborných škol a koordinátorů tvorby ŠVP na středních odborných... Více...

Hodnotící zpráva projektu KO S1 / 02. 10. 2009 /

Od února 2009 realizuje pracovište NIDV v Plzni projekt Koordinátor S1. Projekt určený středním školám na pomoc při tvorbě a realizaci ŠVP byl původně plánovaný na začátek školního roku 2008. V druhém pololetí, kdy začal být nabízen školám, se již nesetkal s dobrým přijetím. Semináře plánované na břez... Více...

Zpráva z monitorovací návštěvy individuálního projektu národního „Koordinátor S1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP“ / 24. 09. 2009 /

Cílem návštěvy bylo ověřit, jakým způsobem probíhá školení vedoucích pracovníků a koordinátorů v rámci projektu KO S1. Více...

Zpráva z krajského pracoviště Brno / 24. 09. 2009 /

Projekt Koordinátor S1 pro střední odborné školy začal v Jihomoravské m kraji v únoru, pozváním zástupců škol na celostátní konferenci k zahájení projektu do Prahy. Poté začala informační kampaň zasíláním informací a přihlášek školám, telefonováním ředitelům a koordinátorům škol, odpovídáním na četné ... Více...

Zpráva z Pardubického kraje – Koordinátor S1 / 23. 09. 2009 /

Na rozdíl od některých krajů, kde se proškolování vedoucích pracovníků a koordinátorů školních vzdělávacích programů blíží ke konci, v našem kraji jde teprve do finiše. Pozdější nástup, počáteční neochota se vzdělávat, i přes velkou propagaci, vystřídal zájem o další vzdělávání v této oblasti. Ing. Mi... Více...

Zpráva z terénu – kraj Vysočina / 18. 09. 2009 /

Zpráva z terénu – kraj Vysočina. Závěrečné zhodnocení projektu očima krajského manažera. Více...