Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Zvyšování kvalifikace pedagogů

Zvyšování kvalifikace pedagogůProjekt Zvyšování kvalifikace pedagogů (zkráceně SPAP) je zaměřen na zvýšení odborné kvalifikovanosti 1100 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím inovovaných programů DVPP - Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga (dále jen SP a VP AP) v souladu s výzvou (podaktivitou 2), výsledky odborných analýz a v souladu s akčními plány MŠMT.

Úvodní aktivitou projektu je revize, hodnocení a inovace stávajících Standardů pro udělování akreditací DVPP u SP a VP AP. Součástí aktivity bude rovněž reakreditace inovovaných vzdělávacích programů DVPP. Poté navazuje tvorba kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality SP a VP AP a jako třetí bude realizována rozvojová aktivita, v jejímž rámci budou vytvořeny doplňkové e-learningové moduly pro distanční vzdělávání pro SP a VP AP. Takto připravené inovované studijní programy a materiály budou následně ověřeny v praxi v rámci celorepublikové realizace vzdělávacích programů SP a VP AP s výjimkou HMP. Realizátorem projektu je NIDV.


Aktuality z projektu

Realizace IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů / 28. 03. 2014 /

Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů Více...

Realizace IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů – Studium pedagogiky / 10. 12. 2013 /

Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – Studium pedagogiky Více...

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů a jeho aktivity / 18. 02. 2013 /

Ve školním roce 2012/2013 jsou realizovány klíčové aktivity KA 04, KA 05 a KA 06. Jedná se o přípravu a realizaci tří studijních programů v rámci IPo (Individuální projekt ostatní) Zvyšování kvalifikace pedagogů: Více...

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů a jeho aktivity / 07. 03. 2012 /

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů a jeho aktivity byly prezentovány HMP na poradě vedoucích krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání v Praze dne 10. ledna 2012 – viz PREZENTACE Více...