Personální řízeníProjekt je zaměřen na zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. V rámci projektu je připraven nový vzdělávací program obsahující mimo jiné poznatky ze soukromé sféry a zahraničí, kde vzdělávání v oblasti personálního řízení tvoří základ manažerských schopností a znalostí. Nový vzdělávací program zahrnuje zejména aktuální otázky, které se v personálním řízení ve školách a školských zařízeních vyskytují, tematicky se zaměřuje na význam personálního řízení jako dynamické složky řízení a dále na personální strategii a politiku. Školení pro ředitele a zástupce škol a školských zařízení probíhá od září 2010 do září 2011.


Aktuality z projektu

Komplexní vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ postoupilo do druhé poloviny / 22. 02. 2011 /

Během školního roku 2010/2011 v rámci třetí klíčové aktivity projektu Personální řízení probíhá vzdělávání v šesti různých modulech v celkovém rozsahu 145 hodin zaměřených na jednotlivé oblasti personálního řízení. Na začátku ledna 2011 bylo dokončeno vzdělávání v třetím modulu s názvem Personální čin... Více...

Schůzka krajských manažerů projektu Personální řízení s řídícím týmem projektu / 22. 09. 2010 /

6. září se konala na NIDV Staropramenná v Praze první pracovní schůzka řídícího týmu projektu Personální řízení s krajskými manažery. 13 krajských manažerů se blíže seznámilo s organizací vzdělávacího programu, s pravidly spolupráce s lektory, archivací, spoluprací s administrátorem a da... Více...

Experti projektu Personálního řízení na workshopu v Pardubicích / 07. 04. 2010 /

Expertní skupina projektu Personální řízení se sešla 26.-27.3.2010 v penzionu Šenk v Pardubicích. Její úkol zněl: setkat se, seznámit se (mnozí z nich se setkali poprvé), představit práci v modulech, rozpracovat osnovy jednotlivých modulů VP, připravit a naplánovat další pracovní úkoly. Setkání se j... Více...

Setkání realizátorů projektu Personální řízení / 17. 02. 2010 /

11.února 2010 se konal v hotelu Pyramida v Praze workshop IPo Personální řízení. Setkání se zúčastnilo 32 expertů, lektořů a tutorů z oblasti pedagogiky, personálního řízení a pracovního práva, jejichž tým vzešel z výběrového řízení tohoto projektu. Více...

Přihlaste se na nový vzdělávací program / 01. 02. 2010 /

Projekt Personální řízení nabízí profesionalitu a řešení aktuálních otázek, které se v oblasti lidských zdrojů ve školách a školských zařízení vyskytují Více...

Workshop projektu Personální řízení / 14. 01. 2010 /

V rámci probíhající klíčové aktivity 1 projektu Personální řízení se uskutečnění 11. února 2010 workshop pro experty, lektory, tutory a odbornou veřejnost. Na workshopu vystoupí odborníci z České republiky, Slovenska a Belgie a seznámí účastníky se systémy a úrovněmi personálního řízení na školách a&n... Více...

Informace z projektu / 30. 10. 2009 /

V září 2009 byly zahájeny práce v první klíčové aktivitě projektu Personální řízení. Součástí aktivity je zpracování studie shrnující zkušenosti s personálním řízením na českých a zahraničních školách a s personálním řízením ve firemním prostředí. Více...