Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Vytvoření vzdělávacích modulů      pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu

Vytvoření vzdělávacích modulů      pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchuProjekt má za cíl vytvořit komplexní produkt dalšího vzdělávání zaměřený na oblast cestovního ruchu, pilotně jej ověřit a připravit pro specifické potřeby cílové skupiny projektu, jíž jsou pracovníci poskytující služby v oblasti cestovního ruchu.
V rámci projektu dojde ve dvou fázích k vytvoření celkem 10 komplexních  vzdělávacích modulů, jež budou pilotně ověřeny na skupině osob z cílové skupiny.

 

 

Projekt byl ukončen v říjnu 2012. Informace o aktuální nabídce vzdělávacích modulů v době udržitelnosti najdete zde.