Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy

Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovyÚčelem projektu je aktualizace a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplného chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele základních škol ve Středočeském kraji. Projekt vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílových skupin. Hlavním programem projektu je zážitkové vyučování a moderní zábavné metody práce s pedagogy a se žáky.