Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Národní projekt Úspěšný ředitel

Národní projekt Úspěšný ředitel

Prioritním cílem projektu je vytvoření nového modelu systémové přípravy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v rámci České republiky a jeho ověření v praxi. Model je koncipován ve třech úrovních.

a) Základní příprava.

Cílem je připravit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení na výkon řízení školy. Probíhá formou Studia pro ředitele škol a školských zařízení (FS I). Obsah je založen na definici kompetencí ředitele pomocí popisu činností, které by měl umět vykonávat.

b) Profesionalizační příprava.

Cílem je zajistit vysokou míru odborné připravenosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro výkon řídící funkce. Je realizována formou Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II), které se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

c) Funkční průběžné další vzdělávání.

Cílem je poskytnout informace a prohloubit dovednosti nezbytné pro kurikulární změny v oblasti řízení školství v souladu s dlouhodobými trendy rozvoje společnosti, krajů, obcí a samotných škol a školských zařízení. Vzdělávání probíhá účastí na fakultativně volených modulech: Kurikulární změny a nová role školy, Manažerské řízení procesů změn ve škole, Řízení kvality a její hodnocení, Strategie rozvoje školy, Supervize v manažerské praxi.

Cílová skupina projektu

Vedoucí pracovníci úplných škol poskytujících základní vzdělání, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol (mimo hlavního města Prahy).

Co získá účastník projektu:

  • Základní a specializované znalosti a dovednosti v oblasti profesionálního řízení organizace
  • Nejnovější informace z oblasti rozvoje odborného vzdělávání u nás a v EU
  • Možnost výměny zkušeností s předními odborníky
  • Inovační podněty pro zkvalitnění vlastní práce
  • Aktuální informace ve studijních textech vytvořených účelově pro projekt
  • Kontakty s angažovanými kolegy
  • Absolventi obdrží osvědčení o účasti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Spokojenost účastníků se vzdělávacími programy / 30. 04. 2008 /

Tisková konference / 09. 03. 2007 /

Dne 8. března 2007 proběhla od 10:00 hodin v kavárně Černá labuť v Praze tisková konference k národnímu projektu Úspěšný ředitel. Více...