Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Národní projekt Koordinátor

Národní projekt Koordinátor

Národní projekt „Koordinátor“ skončil – koordinátoři ve školách pokračují...

Společná práce v národním projektu Koordinátor je definitivně u konce.

A KONCEM logicky a možná i paradoxně pokračujeme. Mezi projektem a školním vzdělávacím programem vznikla nevědomá paralela. Koordinátoři ŠVP stejně jako manažeři projektu realizovali něco zcela nového. Rozdíl ale přeci jen je - v čase. Zatímco školní vzdělávací programy jsou ve fázi ověřování, národní projekt Koordinátor je u konce. A proto se v krátkosti podívejme na několik jeho výsledných čísel.

V rámci Seminářů pro koordinátory tvorby ŠVP ZV bylo proškoleno 3 268 pedagogů - koordinátorů. Pro 4 065 učitelů byly připraveny vzdělávací semináře „Akce na zakázku“. Pozornost si zaslouží i jedinečná aktivita,  odborné konzultace v rámci Pomoci školám a Poradenství pro školy poskytující úplné základní vzdělání. Celkem proběhlo 268 osobních konzultací. Následná setkání na „Minikonferencích“ a pracovních „Workshopech pro koordinátory“ ukázala možnou cestu spolupráce pedagogů a vzdělávacích institucí. Metodickou přípravu koordinátorů vedlo 160 lektorů proškolených v 64hodinových a 80hodinových vzdělávacích kurzech

Během národního projektu Koordinátor vznikly a byly distribuovány na všechny úplné základní školy a víceletá gymnázia vzdělávací materiály - RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP ZV a v závěrečné etapě Sborník národního projektu Koordinátor, ve kterém je mimo jiné zpracován přehled aktivit celého projektu, výsledky z celonárodního výzkumu a zpráva z poradenství.

Nastupující reforma školství a příprava školních vzdělávacích programů byla obtížnou zkouškou pro naše pedagogy. Oceňujeme jejich práci velkou poklonou a potleskem. Je to pro nás všechny velká příležitost. Můžeme smysluplně pokračovat a postupně měnit vše, co nás v naší práci omezuje, obtěžuje, nebo dokonce rozčiluje. Přemýšlíme o své práci, hledáme nové cesty, prezentujeme své úspěchy.

Národní projekt Koordinátor sice skončil, zastavil se kolotoč seminářů, workshopů a minikonferencí. Pro koordinátory ve školách ale práce na ověřování a aktualizaci ŠVP pokračuje. Přejme jim úspěšnou realizaci školního vzdělávacího programu na škole!

Věřme svojí profesionalitě.

Realizační tým národního projektu Koordinátor