CLILProjekt CLIL byl zahájen 1. 1. 2010, ukončen byl 31. 5. 2011. Cílovou skupinou projektu byli pedagogové z 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Partnerem projektu byl Výzkumný ústav pedagogický a sdružení metodiků AMATE.

Projekt byl zaměřen na podporu výuky formou Content and Language Integrated Learning (CLIL). Metoda CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí jazyku a obsahu předmětu zároveň. V rámci projektu jsme pracovali na rozšíření informací o této méně známé vyučovací metodě a snažili jsme se formou prezenčního školení a vytvořením metodické příručky podpořit pedagogy, kteří mají zájem obohatit svou výuku, motivovat své žáky a poskytnout jim více možností k používání cizího jazyka v reálných situacích.


Aktuality z projektu

Výstup projektu CLIL - Metodická příručka / 26. 07. 2011 /

Hlavním výstupem projektu je Metodická příručka, která obsahuje soubor aktivit využívající metodu CLIL v propojení odborných předmětů s cizími jazyky - AJ, NJ, FrJ. Aktivity jsou vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Více...

Závěrečné konference a ukončení projektu CLIL / 01. 06. 2011 /

Na závěr projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“ (CLIL) uspořádal NIDV konference v Plzni (28. dubna 2011) a v Olomouci (19. dubna 2011). Konferencí se zúčastnilo celkem 98 pedagogických pracovníků z celé ČR. Více...

Konference projektu CLIL / 08. 03. 2011 /

Integrace jazyka do výuky ostatních nejazykových předmětů je didaktická metoda, která se dnes zaslouženě stále více dostává do povědomí širší pedagogické veřejnosti. Více...

Co nového v projektu CLIL na podzim? / 08. 12. 2010 /

Školení pedagogů v rámci našeho projektu je v plném proudu. Ukončili jsme 1. vlnu vzdělávání a nyní je již realizována poslední 2. vlna. V rámci 1. vlny se vzdělávání pedagogů v metodě CLIL zúčastnilo 311 pedagogů z celé ČR (mimo hl.m. Prahy). Ve všech krajích byly realizovány vzdělávací program... Více...

Aktuálně v projektu CLIL: Nabízíme poslední vlnu školení pro pedagogy! / 02. 09. 2010 /

Od září 2010 do ledna 2011 bude NIDV realizovat v rámci projektu CLIL - Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií poslední vlnu vzdělávání pedagogů. Akreditovaný vzdělávací program, který je rozložen do 4 modulů (4 pracovních dnů), bude realizován na všech kra... Více...

Úvodní konference projektu CLIL / 19. 03. 2010 /

Praha (18. března 2010) – Projekt CLIL realizovaný Národním institutem pro další vzdělávání, možnosti a způsoby začlenění metody CLIL do výuky na školách byly hlavní tématem středeční úvodní konference na MŠMT, které se zúčastnilo více jak 60 zástupců škol a institucí. Více...